Οροι & Προϋποθέσεις

“Τελευταία ενημέρωση: 09 Οκτωβρίου 2023

Διαβάστε προσεκτικά τους όρους και προϋποθέσεις πριν χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μας.

Ερμηνεία και Ορισμοί

Ερμηνεία

Οι λέξεις με κεφαλαίο αρχικό γράμμα έχουν σημασία που καθορίζεται σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους. Οι παρακάτω ορισμοί θα έχουν την ίδια σημασία ανεξαρτήτως εάν εμφανίζονται στον ενικό ή στον πληθυντικό.

Ορισμοί

Προς τους σκοπούς αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων:

Συνδεδεμένη εταιρεία σημαίνει μια εταιρεία που ελέγχει, ελέγχεται από ή βρίσκεται υπό κοινό έλεγχο με μια από τις δύο πλευρές, όπου “έλεγχος” σημαίνει ιδιοκτησία του 50% ή περισσότερων των μετοχών, των μετοχικών συμφερόντων ή άλλων αξιογράφων που επιτρέπουν την ψήφο για την εκλογή των διοικητικών συμβουλίων ή άλλης διαχειριστικής αρχής.

Χώρα αναφέρεται στην: Ελλάδα

Εταιρεία (αναφέρεται ως “η Εταιρεία”, “Εμείς”, “Εμάς” ή “Ημείς” σε αυτήν τη Συμφωνία) αναφέρεται στο AMALIAS HOTEL.

Συσκευή σημαίνει οποιαδήποτε συσκευή που μπορεί να έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία, όπως υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο ή ψηφιακό tablet.

Υπηρεσία αναφέρεται στον Ιστότοπο.

Όροι και Προϋποθέσεις (αναφέρονται επίσης ως “Όροι”) σημαίνουν αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις που αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ σας και της Εταιρείας σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας.

Υπηρεσία Κοινωνικών Μέσων από Τρίτους σημαίνει οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, πληροφοριών, προϊόντων ή υπηρεσιών) που παρέχονται από τρίτους και ενδέχεται να προβάλλονται, συμπεριλαμβάνονται ή είναι διαθέσιμα μέσω της Υπηρεσίας.

Ιστοσελίδα αναφέρεται στο amaliashotel, προσβάσιμη από τη διεύθυνση amaliashotel.gr 

Εσείς αναφέρεται στο άτομο που έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, ή την εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο εξ ονόματος του οποίου το άτομο αυτό έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, όπως καταληκτικά αναφέρεται.

Αναγνωρίσεις

Οι παρόντες αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση αυτής της Υπηρεσίας και της συμφωνίας που ισχύει μεταξύ σας και της Εταιρείας. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων των χρηστών όσον αφορά τη χρήση της Υπηρεσίας.

Η πρόσβασή σας και η χρήση της Υπηρεσίας υπόκειται στην αποδοχή και τη συμμόρφωσή σας με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, χρήστες και άλλους που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν την Υπηρεσία.

Αποδέχεστε, πρόσβαση ή χρήση της Υπηρεσίας σημαίνει ότι συμφωνείτε να υποχρεωθείτε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, τότε δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στην Υπηρεσία.

Δηλώνετε ότι είστε άνω των 18 ετών. Η Εταιρεία δεν επιτρέπει σε αυτούς που είναι κάτω των 18 ετών να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία.

Η πρόσβασή σας και η χρήση της Υπηρεσίας υπόκειται επίσης στην αποδοχή σας και τη συμμόρφωσή σας με την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Η Πολιτική Απορρήτου μας περιγράφει τις πολιτικές και τις διαδικασίες μας για τη συλλογή, τη χρήση και τη διακίνηση των προσωπικών σας δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή ή τον Ιστότοπο και σας ενημερώνει σχετικά με τα δικαιώματα απορρήτου σας και τον τρόπο με τον οποίο ο νόμος σας προστατεύει. Διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου μας πριν χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μας.

Σύνδεσμοι προς άλλες Ιστοσελίδες

Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων ή υπηρεσίες που δεν ανήκουν στην Εταιρεία.

Η Εταιρεία δεν έχει κανέναν έλεγχο πάνω σε αυτές τις ιστοσελίδες ή υπηρεσίες και δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές τρίτων. Αναγνωρίζετε επιπλέον και συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη απευθείας ή έμμεσα για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή υποτίθεται ότι προκλήθηκε από τη χρήση ή την εξάρτηση από το περιεχόμενο, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που διατίθενται σε ή μέσω αυτών των ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτων.

Σας συμβουλεύουμε ανεπιφύλακτα να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές απορρήτου των ιστοσελίδων ή των υπηρεσιών τρίτων που επισκέπτεστε.

Λήξη

Μπορούμε να λήξουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβασή σας αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της παραβίασης αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

Αφού λήξει, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία θα σταματήσει αμέσως.

Αποποίηση Ευθύνης “ΩΣ ΕΧΕΙ” και “ΌΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ”

Η Υπηρεσία παρέχεται σε εσάς “ΩΣ ΕΧΕΙ” και “ΌΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ” και με όλα τα ελαττώματα και ελαττώματα χωρίς καμία εγγύηση τύπου οποιουδήποτε είδους. Κατά το μέγιστο επιτρεπόμενο βάσει του ισχύοντος δικαίου, η Εταιρεία, εξ ονόματος της και εξ ονόματος των θυγατρικών της και των αντίστοιχων αδελφών και παρόχων υπηρεσιών τους, αποποιείται ρητά κάθε εγγύηση, είτε έκφραση, σιωπηρή, νόμιμη είτε άλλη, σχετικά με την Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορικότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλο και μη-διακριτικής φύσης και εγγυήσεων που μπορεί να απορρέουν από τη συμπεριφορά, την αποδοχή, την εκτέλεση, τη χρήση ή την εμπορική πρακτική. Χωρίς περιορισμό των προηγούμενων, η Εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση ή δέσμευση και δεν κάνει αναπαράσταση καμίας φύσης ότι η Υπηρεσία θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις σας, θα επιτύχει οποιονδήποτε προορισμένο αποτέλεσμα, θα είναι συμβατή ή θα λειτουργεί με οποιοδήποτε άλλο λογισμικό, εφαρμογές, συστήματα ή υπηρεσίες, θα λειτουργεί χωρίς διακοπές, θα ικανοποιήσει τυχόν πρότυπα απόδοσης ή αξιοπιστίας ή θα είναι απαλλαγμένη από σφάλματα ή ότι οποιαδήποτε σφάλματα ή ελαττώματα μπορούν ή θα διορθωθούν.

Χωρίς να περιορίσει τα προηγούμενα, ούτε η Εταιρεία ούτε καμία από τις εταιρείες της παρέχει αναπαράσταση ή εγγύηση οποιασδήποτε φύσης, έκφρασης ή σιωπηρής: (i) ως προς τη λειτουργία ή τη διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας ή των πληροφοριών, του περιεχομένου και των υλικών ή προϊόντων που περιέχονται σε αυτήν? (ii) ότι η Υπηρεσία θα λειτουργεί χωρίς διακοπές ή σφάλματα? (iii) ως προς την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την εγκυρότητα των πληροφοριών ή του περιεχομένου που παρέχεται μέσω της Υπηρεσίας? ή (iv) ότι η Υπηρεσία, οι διακομιστές της, το περιεχόμενο ή τα ηλεκτρονικά μηνύματα που στέλνονται από ή εκ μέρους της Εταιρείας είναι απαλλαγμένα από ιούς, σενάρια, άλογα τροιανούς, ιούς, malware, timebombs ή άλλα βλαβερά στοιχεία.

Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την αποκλεισμό ορισμένων ειδών εγγυήσεων ή τον περιορισμό των ισχύοντων νομικών δικαιωμάτων ενός καταναλωτή, επομένως κάποιος ή όλοι οι παραπάνω αποκλεισμοί και περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς. Αλλά σε τέτοια περίπτωση, οι αποκλεισμοί και περιορισμοί που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα θα εφαρμοστούν στο μεγαλύτερο βαθμό που επιβάλλεται από το ισχύον δίκαιο.

Ισχύουσα Νομοθεσία

Οι νόμοι της Χώρας, εξαιρουμένων των κανόνων σύγκρουσης, θα διέπουν αυτούς τους Όρους και τη

χρήση της Υπηρεσίας σας. Η χρήση της Εφαρμογής ενδέχεται επίσης να υπάγεται σε άλλους τοπικούς, εθνικούς, ή διεθνείς νόμους.

Επίλυση Διαφορών

Εάν έχετε κάποια ανησυχία ή διαφωνία σχετικά με την Υπηρεσία, συμφωνείτε να προσπαθήσετε αρχικά να επιλύσετε τη διαφωνία ενδοσυμφωνίας επικοινωνώντας με την Εταιρεία.

Για τους χρήστες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

Εάν είστε καταναλωτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα επωφεληθείτε από οποιεσδήποτε υποχρεωτικές διατάξεις του νόμου της χώρας στην οποία κατοικείτε.

Νομική Συμμόρφωση των Ηνωμένων Πολιτειών

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι (i) δεν βρίσκεστε σε χώρα που υπόκειται σε εμπάργκο της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών ή που έχει κηρυχθεί από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ως “χώρα υποστήριξης τρομοκρατών”, και (ii) δεν είστε εγγεγραμμένοι σε καμία λίστα της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών με περιορισμένα ή περιορισμένα μέρη.

Διαχωρισιμότητα και Απόκλιση

Αν καμία διάταξη αυτών των Όρων θεωρηθεί ως μη εκτελέσιμη ή άκυρη, αυτή η διάταξη θα τροποποιηθεί και ερμηνευτεί ώστε να επιτευχθούν τα στόχοι αυτής της διάταξης στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό βάσει του ισχύοντος δικαίου και οι υπόλοιπες διατάξεις θα συνεχίσουν να ισχύουν σε πλήρη ισχύ.

Απόκλιση

Εκτός αν ορίζεται εδώ, η αποτυχία να ασκήσετε ένα δικαίωμα ή να απαιτήσετε την εκτέλεση μιας υποχρέωσης σύμφωνα με αυτούς τους Όρους δεν θα επηρεάσει την ικανότητα μιας αρχής να ασκήσει το δικαίωμα ή να απαιτήσει την εκτέλεση της υποχρέωσης αργότερα ούτε η απόκλιση από μια παράβαση δεν αποτελεί απόκλιση από κάθε μετέπειτα παράβαση.

Μετάφραση Ερμηνεία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ενδέχεται να έχουν μεταφραστεί εάν τους έχουμε διαθέσιμους στην Υπηρεσία μας. Συμφωνείτε ότι ο αρχικός αγγλικός κεί

μενο θα έχει προτεραιότητα σε περίπτωση διαφοράς.

Αλλαγές σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατ’ ευχήν μας, να τροποποιούμε ή να αντικαθιστούμε αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή. Εάν μια τροποποίηση είναι ουσιαστική, θα καταβάλουμε λογικές προσπάθειες για να παράσχουμε τουλάχιστον 30 ημέρες ειδοποίηση προτού την εφαρμογή νέων όρων. Τι συνιστά ουσιαστική αλλαγή θα καθοριστεί κατ’ ευχήν μας.

Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας μετά την εφαρμογή αυτών των τροποποιήσεων, συμφωνείτε να υποχρεούστε από τους τροποποιημένους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, εν μέρει ή πλήρως, παρακαλούμε να σταματήσετε τη χρήση της ιστοσελίδας και της Υπηρεσίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Με email: info@amaliashotel.gr

Με επίσκεψη σε αυτήν τη σελίδα στην ιστοσελίδα μας: https://amaliashotel.gr

Με τηλεφωνικό αριθμό: +30 26220 38104